Sosyal Hizmet Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Hamdi KORKMAN

Bölüm Başkan V.

Öğr. Gör. Sultan İPEK