Hakkımızda

Afyon Kocatepe  Üniversitesi Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 13/06/2016 tarihinde 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  kurulmuştur. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Sosyal Hizmetler bölümü ile 4 yıllık Lisans eğitimi yapan bir Yüksekokul olarak 40 öğrenci ile eğitim öğretim hayatına başlamıştır.

 Sosyal Hizmetler Bölümü – Mesleği hakkında bilgiler: Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi, grup ve toplulukların sorunlarını tanımaları, çözümlemelerinde sahip oldukları olanakları kullanmaları, çevredeki olanakları araştırmaları ve yararlanmaları için yardım etme yöntemleri konularında eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür.

Çalışma Alanları: Mezunlar, görev aldıkları kurumlarda yönetici, planlayıcı, araştırıcı ve uygulayıcı olarak çalışırlar. Sosyal Çalışmacı “Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanı ile, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi grupların sorunlarının çözümü, bu sorunların toplumsal olarak engellenmesi ve çözülmesi için, kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalar yapar. Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan yaşlıların huzurevlerine yerleştirilmeleri ve bakımlarının sağlanması; kimsesiz çocukların koruyucu ailelere veya yetiştirme yurtlarına yönlendirilmeleri; yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişi veya aileler ile gelişmede geri kalmış kırsal alanlarda ve gecekondu bölgelerindeki insanların ihtiyaçlarının saptanması ve giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve bu hizmetlerin uygulanması için kaynak sağlanması konularında çalışırlar.

08 Haziran 2017, Perşembe 553 kez görüntülendi