Sevgili öğrenciler,

AKÜ 2020-2021 güz dönemi eğitim öğretime ilişkin alınan güncel kararlar neticesinde Yüksekokulumuz tarafından belirlenen Sosyal Hizmet Uygulaması ve İş Başında Sosyal Hizmet Eğitimi uygulamalı dersleri ilgili mevzuat çerçevesinde, kabul alınan bir kuruluşta yüz yüze yapılacaktır. Bu doğrultuda güz döneminde Sosyal Hizmet bölümü 4. sınıf öğrencilerimizden;

 

Sosyal Hizmet Uygulaması dersini alacak olanların,

− Islak imzalı “Ek-1. Sosyal Hizmet Uygulaması Başvuru Formu”nu doldurarak, OBS’de kayıtlı e-posta adreslerinden Yüksekokulumuzun kurumsal e-posta adresine (subyo@aku.edu.tr) 25.09.2020 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

− E-posta yoluyla Yüksekokula ulaşan evrakları staj komisyonu tarafından incelenecek ve onaylanması durumunda öğrencinin OBS’de kayıtlı e-posta adresine bildirilecektir.

− Sosyal Hizmet Uygulaması Başvuru Formunu 3 asıl nüsha olarak hazırlayarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Yüksekokula şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

− Eksik evrak ile yapılan başvuruları dikkate alınmayacaktır. E-posta gönderimlerinde meydana gelebilecek gecikmelerden öğrenciler sorumludur.

 

İş Başında Sosyal Hizmet Eğitimi dersini alacak olanların,

“Ek 1. Güz Yarıyılında İşbaşında Eğitim Dersini Alma Talep Dilekçesi”ni doldurarak, OBS’de kayıtlı e-posta adreslerinden Yüksekokulumuzun kurumsal e-posta adresine (subyo@aku.edu.tr) 21.09.2020 tarihine kadar göndermeleri, Bölüm İş Başında Eğitim Komisyonunca UYGUN bulunması halinde (sonuç öğrenciye e-posta yoluyla bildirilecektir) iş başında eğitim süreci için gerekli olan belgeleri (Ek 2, Ek 3, Ek 4) eksiksiz doldurarak en geç 25.09.2020 tarihine kadar Yüksekokulumuza e-posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. (Lütfen doldurulan formların ıslak imzalı ve okunaklı olmasına dikkat ediniz.)

− Yüksekokulumuz İşbaşında Eğitim Yönergesi için tıklayınız.

− Gerekli Belgeler:

 

14 Eylül 2020, Pazartesi 478 kez görüntülendi