Yüksekokul Kurulu

Prof.Dr.Bayram TURGUT   (Müdür)

Dr.Öğr.Üyesi Hamdi KORKMAN ( Müdür Yardımcısı – Sosyal Hizmet Bölüm Başkan V.)

Dr.Öğr.Üyesi Cumhur GÜNGÖR  (Müdür Yardımcısı – Çocuk Gelişimi Bölüm Başkan V.)