Sevgili öğrenciler,

AKÜ 2020-2021 bahar dönemi eğitim öğretime ilişkin alınan güncel kararlar neticesinde Yüksekokulumuz tarafından belirlenen Sosyal Hizmet Uygulaması ve İş Başında Sosyal Hizmet Eğitimi uygulamalı dersleri ilgili mevzuat çerçevesinde, kabul alınan bir kuruluşta yüz yüze yapılacaktır. Bu doğrultuda bahar döneminde Sosyal Hizmet bölümü 4. sınıf öğrencilerimizden;

 

Sosyal Hizmet Uygulaması dersini alacak olanların,

− Islak imzalı “Ek 1. Sosyal Hizmet Uygulaması Başvuru Formu”nu doldurarak, OBS’de kayıtlı e-posta adreslerinden Yüksekokulumuzun kurumsal e-posta adresine PDF biçimli dosya olarak (subyo@aku.edu.tr) 08.01.2021 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

− E-posta yoluyla Yüksekokula ulaşan evrakları staj komisyonu tarafından incelenecek ve onaylanması durumunda öğrencinin OBS’de kayıtlı e-posta adresine bildirilecektir.

− Sosyal Hizmet Uygulaması Başvuru Formunu 3 asıl nüsha olarak hazırlayarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonunda Yüksekokula şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

− Eksik evrak ile yapılan başvuruları dikkate alınmayacaktır. E-posta gönderimlerinde meydana gelebilecek gecikmelerden öğrenciler sorumludur.

 

İş Başında Sosyal Hizmet Eğitimi dersini alacak olanların,

“Ek 1. Bahar Döneminde İşbaşında Eğitim Dersini Alma Talep Dilekçesi”ni doldurarak, OBS’de kayıtlı e-posta adreslerinden Yüksekokulumuzun kurumsal e-posta adresine PDF biçimli dosya olarak (subyo@aku.edu.tr) 04.01.2021 tarihine kadar göndermeleri, Bölüm İş Başında Eğitim Komisyonunca UYGUN bulunması halinde (sonuç öğrenciye e-posta yoluyla bildirilecektir) iş başında eğitim süreci için gerekli olan belgeleri (Ek 2, Ek 3, Ek 4) eksiksiz doldurarak en geç 08.01.2021 tarihine kadar Yüksekokulumuza PDF biçimli dosya olarak e-posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. (Lütfen doldurulan formların ıslak imzalı ve okunaklı olmasına dikkat ediniz.)

− Yüksekokulumuz İşbaşında Eğitim Yönergesi için tıklayınız.

− Gerekli Belgeler:

 

18 Aralık 2020, Cuma 432 kez görüntülendi