Yönetim

 Prof. Dr. Mustafa FİŞNE

Yüksekokul Müdürü

                                                                        

 

Dr. Öğr. Üyesi Hamdi KORKMAN

Müdür Yardımcısı

 

Tuncer CAN

Yüksekokul Sekreteri