Yönetim

Prof. Dr. Bayram TURGUT

Yüksekokul Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Hamdi KORKMAN

Müdür Yardımcısı

Tuncer CAN

Yüksekokul Sekreteri