Tarihçe

Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü 2017 yılında resmen kurulmuş, 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminden itibaren öğrenci kabul ederek lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi ile sürdürmektedir. Bölümde 2021 yılı itibariyle 219 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Programın eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili Türkçe’dir. Bölümümüz lisans programı, Sandıklı Yunus Emre Kampüsünde eğitim öğretim hayatına devam etmektedir.

Sosyal Hizmet Mesleğinin Küresel Tanımı

“Sosyal hizmet; sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, insanların güçlendirilmesini ve özgürleşmelerini destekleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplindir. Sosyal hizmet, sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkelerini merkeze alır. Sosyal hizmet teorileri, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve yerel bilgi ile desteklenen sosyal hizmet, yaşam zorluklarıyla mücadele etmek ve iyilik halini geliştirmek için insanlarla ve yapılarla çalışır. Sosyal hizmetin bu tanımı ulusal ve/veya bölgesel düzeylerde geliştirilebilir.”

Bölümün Amacı

İnsan onuruna ve yaşamına değer veren, problem çözme bilgi ve becerisine sahip, farklılıklara saygı duyan, insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan, yaşam boyu öğrenmeye istekli, ilgili mevzuata ve mesleki etik standartlara göre hareket eden, sosyal değişimi destekleyen, müracaatçının yüksek yararını gözeten, sosyal hizmet uygulamalarını ileri noktalara taşımak üzere bilgi ve becerilerini kullanan ve bunları geliştirmeye çabalayan, sosyal ve ekonomik adaleti sağlayacak politika, hizmet ve kaynakları takip eden, refahı artırmak için güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi teşvik eden ve tüm bunlar doğrultusunda insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleriyle etkileşim noktalarına müdahale eden sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir.

Misyonumuz

Sosyal hizmet eğitimine ilişkin modern yöntem ve teknikleri kullanarak, değişen toplumsal koşullara, sorunlara ve refah alanlarına yönelik bilgi ve hizmet modelleri üretmeyi ve bunları uygulanır duruma getirmeyi sağlamaktır.

Vizyonumuz

Evrensel standartları gözeterek sosyal hizmet eğitiminin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına olanak sağlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunan, alanında yetkin meslek elemanları yetiştiren, araştırma ve bilimsel yayınlar yapan bir bilim kurumu olmaktır.

Çalışma Alanları

Sosyal hizmet eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra sosyal çalışmacı unvanını alan bireyler, aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlarda sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı unvanıyla istihdam edilmektedirler. Bazı kuruluşlarda idari görevler de üstlenebilmektedirler.

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı birimler,
  • Sağlık Bakanlığına bağlı birimler,
  • Adalet Bakanlığına bağlı birimler,
  • Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı birimler,
  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları,
  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı birimler,
  • Üniversite birimleri,
  • Belediyeler,
  • Sivil Toplum Kuruluşları,
  • Özel sektör (kreşler, özel rehabilitasyon merkezleri, özel huzurevleri).
24 June 2019, Monday 6037 kez görüntülendi