Dört yıllık lisans eğitimi veren Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda, 21. yüzyılın hızlı değişimlerine ayak uydurabilen, araştırmacı, takım çalışmasına yatkın, evrensel değerlere saygılı, bilgi üretimine katkı sağlayan, bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim kalitesini en üst seviyede tutan, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren, analitik düşünme yeteneğini ve etkin karar verme becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim sunulmakta olup, programlarda yer alan iş yeri uygulamaları ve stajlar ile teorik bilginin mesleki deneyime dönüşümü sağlanmaktadır.

19 June 2019, Wednesday 3147 kez görüntülendi