Misyonumuz

Bilimsel gerçeklerin, çağdaş gerekliliklerin ve etik değerlerin ışığında sektörlere, uygulamacılara ve politika yapıcılara müracaat edilebilir nitelikte bilgi üretmenin yanı sıra ilgili sektörlerin ihtiyacını en iyi şekilde karşılayan bireyleri yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz

Evrensel nitelikte bilgi üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, yenilikçi bir öğretim kültürünü uygulamalı eğitim ile birleştirilmesi sayesinde mezunları tercih edilen bir Yüksekokul olmaktır.

 

Hedeflerimiz

  • 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonuna kadar tüm bölümlerimizde bölüm akran değerlendirmelerinin tamamlanması, (H 1.1.*)
  • Öz değerlendirme kapsamında eğitim öğretim yılı sonuna kadar program çıktılarının ölçümüne ilişkin ölçme aracının tasarlanması ve mezun durumdaki öğrencilere uygulanması, (H 1.1.*)
  • Yüksekokul bölümlerimizi ilgilendiren ulusal ve uluslararası özel günlere uygun dört etkinliğin iç ve dış paydaşlarla iş birliği içinde gerçekleştirilmesi, (H 3.1.*)
  • Pandemi koşulları el verdiği oranda gönüllü öğrenci katılımıyla en az 2 kuruluşa ziyaret gerçekleştirilmesi, (H 3.1.*)
  • En az bir bölümde bölüme yeni başlayan öğrenciler için son sınıf öğrencileri arasından gönüllülük usulüyle öğrenci koçluğu sisteminin hazırlanması ve hayata geçirilmesi, (H 1.4.*)
  • Grup çalışma odasında Yüksekokul öğrencilerimizin faydalanabileceği mesleki ve bilimsel kitapların yanı sıra öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak edebi eserlerin bulunduğu bir kütüphanenin kurulması, (H 4.4.*)
  • Çeşitli sosyal faaliyetlere imkân sunan mekanların geliştirmesi/iyileştirilmesi, (H 4.4.*)
  • 2023 yılı sonuna kadar ise en az 1 ulusal 1 de uluslararası değişim programının hayata geçirilmesi (H 1.3.*)

 

*Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı’ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

Hedef 1.1. Eğitim-öğretimin niteliğini sürekli iyileştirmek

Hedef 1.3. Üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmak

Hedef 1.4. Eğitim-öğretim süreçlerinin kalitesini artırmak

Hedef 3.1. Dış paydaşlarla iş birliğini artırmak

Hedef 4.4. Fiziki kaynakları güçlendirmek

19 June 2019, Wednesday 2979 kez görüntülendi