Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İş Akış Süreçleri

Öğrenci İşleri Birimi

 1. Öğrenci Belgesi, Transkript vb. Talepleri
 2. Öğrenci Disiplin İşlemleri
 3. Öğrenci Devam Durumlarının Takibi ve Duyurulması İşlemleri
 4. Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri
 5. Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri
 6. Mazeret Sınavı İşlemleri
 7. Öğrenci kayıt Silme İşlemleri
 8. Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri (Yeni Gelen)
 9. Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri (Yatay geçiş, dikey geçiş ve Sağlıkta lisans tamamlama)
 10. Tek Ders İşlemleri
 11. Yatay Geçiş İşlemleri
 12. Mezuniyet İşlemleri
 13. Çift Anadal İşlemleri

Personel İşleri Birimi

 1. Göreve Başlama İşlemleri
 2. Görevden Ayrılma İşlemleri
 3. Tebliğ Yazıları ve Duyurular
 4. Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İşlemleri
 5. Hastalık İzni İşlemleri
 6. Personel Gelen ve Giden Evrak İşlemleri
 7. Akademik Personel Alımı
 8. Doğum öncesi ve sonrası İzin İşlemleri
 9. Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı
 10. Yıllık İzin İşlemleri
 11. Vekaletli İzin İşlemleri
 12. Yurtdışı İzin İşlemleri
 13. Disiplin İşlemleri
 14. Mazeret İzni İşlemleri
 15. Ücretsiz İzin

Tahakkuk Birimi

 1. 14 Günlük Maaş Farkı
 2. Bütçe Hazırlama İşlemleri
 3. Ek Ders Ödemesi İşlemleri
 4. Haftalık Ders Programının Ek Ders Hesaplama Sistemine Girilmesi
 5. Giyecek Yardımı İşlemleri
 6. Kişi Borcu İşlemleri
 7. Personel Atama İşlemleri
 8. Personel Maaş İşlemleri
 9. Satın Alma İşlemleri
 10. Geçici Görev Yolluğu İşlemleri
 11. Emekli Kesenek İşlemleri
 12. Satın Alma Komisyonu İşlemleri
 13. Muayene ve Kabul Komisyonu İşlemleri

Taşınır Kayıt Birimi

 1. Nakil Giden Malzemeler ile İlgili Devir İşlemleri
 2. Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri
 3. Tüketim Çıkış İşlemleri
 4. Mal Teslim Alma İşlemleri
 5. Zimmet Verme İşlemleri
 6. Zimmetten Düşme
 7. Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri
 8. Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İşlemleri
 9. Satın Almada Taşınır Girişi

 

İş Başı Eğitimi

 1. İş Başı Eğitimi
26 February 2021, Friday 2071 kez görüntülendi